Wodorotlenek sodu (Sodium Hydroxide)

Substancja higroskopijna, czyli rozpuszczalna w wodzie. Utrzymuje odpowiednie pH w kosmetyku.