Tatrazyna (C.I.19140)

Barwnik cytrynowożółty pochodzenia chemicznego, rozpuszczalny w wodzie.