Fosforan trójlaurylu etylowanego-4 (Trilaureth-4 Phosphate)

Emulgator i detergent stabilizujący emulsje, środek zmiękczający skórę. Tworzy konsystencję i ułatwia aplikację kosmetyków.