Przetwarzanie danych osobowych


Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe przetwarza FITOMED Sp. z o.o. ul. Erazma Ciołka 12/428, 01-402 Warszawa tel. kontaktowy 226434283, e-mail biuro@fitomed.pl w celu realizacji niniejszej umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2016/679 PE i UE (RODO).
Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywać przez okres do pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym zostały wniesione do zbioru danych, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie w celach marketingowych. W każdej chwili ma Pani/Pan możliwość dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, pobrania kopii, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ich przeniesienia.
W każdym momencie może Pani/Pan wnieść skargę na przetwarzanie przez nas swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Pani/Pana dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Będziemy przekazywać dane wyłącznie trzem grupom: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, innym odbiorcom danych np. kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym i innym podmiotom współpracującym.